Pályázatok

Hajdúszoboszlói Görögkatolikus Parókia az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretén belül EFOP-1.3.5-16 „Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével” tárgyú felhívásra támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Támogató (Emberi Erőforrások Minisztériuma EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság) 2017.02.08. napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített.A projekt adatai:

A kedvezményezett neve: Hajdúszoboszlói Görögkatolikus Parókia
A projekt címe: "Elfogadni, befogadni, támogatni"
A projekt azonosító száma: EFOP-1.3.5-16-2016-00584
A támogatás összege: 24 433 535 Ft
A támogatás mértéke: A Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a.
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.04.06.
 A Hajdúszoboszlói Görögkatolikus Parókia – Egyházközség -  1991 óta egyházjogilag is létező önálló egyházi közösség. Első „erejét” akkor mutatta meg, amikor közadakozásból felépítette saját templomát, aminek a felszentelése 1994-ben történt.
Az egyházközséghez mintegy 700 személy tartozik Hajdúszoboszlón, de a „filiális” egyházközségekben, Ebesen és Nagyhegyesen még további kb. 300. Ezek az emberek általában vegyes házasságban élnek, tehát a házastársuk más egyházhoz tartozik, ezért szinte mindenkinek van kapcsolata más felekezetekkel, főként a Református Egyházzal.
A Parókiához tartozó két további település – Ebes, Nagyhegyes – tekintetében bár a községek külsőleg nagyon szép fejlettséget mutatnak, de az emberek – közösségek – szervezettsége, közös programokba való bevonása nagyon gyenge képet mutat.
Egyféle közöny, vagy magába fordulás tapasztalható az emberek részéről, amit meg kívánunk változtatni, azzal, hogy bemutatjuk a valahová való tartozás, és a közösség erejét, a közösségben végzett munka szépségét.
Hajdúszoboszló melletti két településen a következő hiányok mutatkoznak a közösségi és szabadidős tevékenységek vonatkozásában: A fiatalok és fiatal felnőttek számára nem biztosított elegendő szabadidős foglalkozás, szünidei foglalkozás és táborozási lehetőség. Az idősek számára hiányos a kínálat kulturális, közművelődési és szórakozási lehetőségekből. Hajdúszoboszló esetében ezek a szolgáltatások biztosítottak, azonban közösség egészének fejlődése nem valósul meg az emberek elzárkózása és társadalmi szerepvállalás csak a közösség adott részegységeiben tapasztalható és ennek fejlesztése kiemelten fontos egy hosszú távon fenntartható erős közösség és közösségi élet biztosításához.
A Hajdúszoboszlói Görögkatolikus Parókia a fentiekben leírtak alapján tovább szeretne javítani a fiatalok, idősek és fogyatékkal élők közösségi életének aktivitásán, a fiatalok felelős életre nevelésén, a helyi hagyományok ápolásán és a helyi és nemzetiségi identitás megőrzésén további rendezvények és programok szervezésével

Azt, hogy milyen mértékű segítségnyújtásban tud részt venni egy felekezet a társadalmi életben adódott probléma megoldására, azt az adott felekezet szakember és anyagi bázisa határozza meg. Több szakember, több pénz több lehetőség, így nagyobb a segítségnyújtás lehetősége és mértéke is. A szűkös anyagi keretek gyakran gátjai a hatékonyságuknak.

Jelen pályázat lehetőséget ad egyházközségünknek a hiányként jelentkező közösségi programok megvalósítására.
A parókia területéhez tartozó két településen – Nagyhegyesen, és Ebesen – meglehetősen gyenge az egyházi szervezetek és általában a civil szervezetek jelenléte és munkája. Ennek oka, hogy ezeket a falvakat az utóbbi évtizedekben mesterségesen hozták létre, nincs nagy múltjuk, és nincsenek mély gyökereik. Hiányzik a jó értelembe vett patriotizmus. Bár a községek külsőleg nagyon szép fejlettséget mutatnak, de az emberek – közösségek – szervezettsége, közös programokba való bevonása nagyon gyenge képet mutat.
Hajdúszoboszlón szinte minden a vízről, a fürdőről, és a vendéglátásról szól. E köré szerveződnek a programok, fesztiválok, találkozók. Úgy tapasztaljuk, hogy az emberek egymás közötti kapcsolata erősítésre szorul, minden célcsoportban, minden korosztályban.
A meglévő közösségek megerősítése, és újak létrehozása, a parókia ellátási területén lévő másik két – Ebes, Nagyhegyes – községekben is, a legfontosabb célunk. Olyan közösségek csoportok létrehozás és megerősítése melyek a pályázati program végeztével is „önjáróvá” tudnak válni, életképesek lesznek.
Általános iskolában és óvodában rendszeresek a lelki foglalkozások, valamint az idősek keretében megtartandó összejövetelek. A középiskolásokat, fiatal felnőtteket és 60 éven felülieket ezidáig alacsonyabb gyakorisággal értük el, a generációk közötti ismeretátadásnak is kisebb tér jutott. Az itt lakó, többségében hátrányos helyzetű fiatalok számára szűkösek a szabadidő hasznos eltöltésének lehetőségei, valamint nem alakul ki szándék a közösségfejlesztésére, amelyen a projekttel segíteni tudunk.
Célunk a projekt 3 éven keresztül tartó lebonyolítása alatt 65 db színvonalas program/esemény/rendezvény lebonyolítása, melyek témái a következők lehetnek:

 
Kenyéráldás
Kenyéráldás class=
 
Kirándulás Szeged-Makó
Kirándulás Szeged-Makó class=
 
Örömnap
Örömnap class=
 
Hajdúböszörmény
Hajdúböszörmény class=
 
Kiállítás - Az én Máriapócsom
Kiállítás - Az én Máriapócsom class=
 
Zarándoklat Szentkút
Zarándoklat Szentkút class=
 
Nagyléta
Nagyléta class=
 
Kerékpártúra
Kerékpártúra class=
 
Kiállítás - a Máriapócsi Kegykép másolatai Európába...
Kiállítás - a Máriapócsi Kegykép másolatai Európába... class=
 
Szállást keres a Szent család
Szállást keres a Szent család  class=
 
Városi pásztorjáték
Városi pásztorjáték class=
 
Karácsony
Karácsony class=
 
KÉSZ alakuló ülés
KÉSZ alakuló ülés class=
 
Damján kórus koncert
Damján kórus koncert class=
 
Bárdos koncert
Bárdos koncert class=
 
Kerékpártúra
Kerékpártúra class=
 
Barkaszentelés
Barkaszentelés class=
 
Keresztút
Keresztút class=
 
Nagypéntek
Nagypéntek class=
 
Pászkaszentelés
Pászkaszentelés class=
 
Metropóliai nap Hajdúdorog
Metropóliai nap Hajdúdorog class=
 
Családi nap
Családi nap class=
 
Czestochowa
Czestochowa class=
 
Örömnap
Örömnap class=
 
Hajdúdorog kirándulás
Hajdúdorog kirándulás class=
 
Kerékpártúra
Kerékpártúra class=
 
Templombúcsú
Templombúcsú class=
 
Hernádvécse Konferencia
Hernádvécse Konferencia class=
 
Kirándulás Kassa
Kirándulás Kassa class=
 
Szállást keres a Szent család
Szállást keres a Szent család  class=
 
Templomszentelés 25. évfordulója
Templomszentelés 25. évfordulója class=
 
Advent 4. gyertya gyújtás
Advent 4. gyertya gyújtás class=
 
Imanyolcad
Imanyolcad class=
 
Koncert
Koncert class=
 
Koliba áldás
Koliba áldás class=
 
Barkaszentelés
Barkaszentelés class=
  1 
2
  3